bb平台狼堡

当前位置: 首页 |人才培养 |研究生教育 |日常管理 |正文

日常管理

bb平台狼堡公布bb平台狼堡年材料科学与工程学科硕士研究生导师招生名额的通知

发布日期:bb平台狼堡年03月28日    作者:    编辑:彭巧丽    审核:武元鹏    点击:[]


根据《西南石油大学研究生导师制及其若干规定》、《西南石油大学新能源与材料bb平台狼堡在岗硕士研究生指导教师招生资格审定办法》以及《西南石油大学新能源与材料bb平台狼堡硕士研究生指导教师遴选管理办法》的规定,经个人申请,bb平台狼堡学位评定分委会审核,现将bb平台狼堡年材料科学与工程学科硕士研究生导师招生名额进行公示,公示时间bb平台狼堡328-329日,如有异议,请反馈到bb平台狼堡。联系电话:028-83037955。

 

 

序号

姓名

招生指标

联系方式

备注

1

 

1

 xd_chenpeng@163.com

 

2

白小东

3

 bxd888@vip.126.com  

 

3

陈俊臣

1

 2008cjcand@163.com  

 

4

陈孝文

3

 xwchen5188@163.com  

 

5

程金波

1

 chengjinbo666888@163.com  

 

6

程小伟

4

 chengxw@swpu.edu.cn  

 

7

董立谨

2

 ljdong89@163.com  

 

8

 

3

 fanzhou505@163.com  

 

9

 

3

 heng.guo@swpu.edu.cn  

 

10

郭秉淑

1

 guobingshu@163.com  

 

11

郭拥军

3

guoyongjun@swpu.edu.cn  

 

12

韩宏昌

2

 hongchang_han@163.com  

 

13

何显儒

4

 xianruhe@foxmail.com  

 

14

 

4

 huangyun982@163.com  

 

15

黄本生

4

 hbslxp@163.com

 

16

黄泽皑

3

 zeai.huang@swpu.edu.cn  

 

17

 

2

 jincheng1986@126.com  

 

18

来婧娟

1

 jingjuanlai@swpu.edu.cn  

 

19

 

1

 lihui4551830@126.com  

 

20

 

4

 swpulm@126.com

 

21

 

4

 lixing198141@163.com  

 

22

李海进

1

 haijinli@swpu.edu.cn  

 

23

李海敏

2

 lucialee@126.com  

 

24

李振宇

4

 zhenyu.li@swpu.edu.cn  

 

25

林元华

4

 yhlin28@163.com  

 

26

 

1

 liuliswpu@163.com  

 

27

刘开强

3

 kaiqiangliu@swpu.edu.cn  

 

28

刘婉颖

2

 liuwanyingxx@163.com  

 

29

刘兴翀

2

 liuxc_76@163.com  

 

30

 

2

 winifreed@163.com  

 

31

罗玉梅

1

 luoyumei453@163.com  

 

32

吕东莉

2

 lvl393@163.com

 

33

 

3

 deve198509@163.com  

 

34

马志远

1

 zhiyuan_ma@qq.com  

 

35

梅开元

3

 mky0101@126.com

 

36

 

3

 y_pan09@163.com

 

37

申文竹

1

wenzhupinger@ 163.com

 

38

孙晓然

1

 xiaoran.sun@swpu.edu.cn  

 

39

 

3

 tangchun@swpu.edu.cn  

 

40

唐昭敏

2

 tl8687@163.com

 

41

 

2

 wangfnjusts@163.com  

 

42

 

4

 senty78@126.com  

 

43

 

1

 wangli@swpu.edu.cn  

 

44

 

3

 818wp@163.com

 

45

王斌(高分子)

3

binwang2008@swpu.edu.cn

 

46

王瀚雨

1

 815050059@qq.com  

 

47

王明珊

4

 ustbwangmingshan@163.com  

 

48

王勤英

4

 wangqy0401@126.com  

 

49

王瑞芳

2

 wrfmjl@126.com

 

50

王书亮

3

 wsliang1465@126.com  

 

51

王小红

4

 xhwang3368@swpu.edu.cn  

 

52

武元鹏

4

 wuyp362@126.com  

 

53

 

3

 dxiang01@hotmail.com  

 

54

 

3

 jennyx99@163.com  

 

55

谢佳乐

2

 jialexie@swpu.edu.cn  

 

56

 

2

 liangxu@swpu.edu.cn

 

57

 

3

 meiyangs0099@163.com  

 

58

杨鸿程

1

  yanghongcheng@swpu.edu.cn  

 

59

杨明君

3

 myang@swpu.edu.cn  

 

60

杨萍萍

1

 pingpingyang@swpu.edu.cn  

 

61

雍怀松

1

 yonghs@swpu.edu.cn  

 

62

 

3

 yb@swpu.edu.cn

 

63

 

4

 48977263@qq.com  

 

64

 

3

 jianyu@swpu.edu.cn  

 

65

颜贵龙

2

guilong.yan@swpu.edu.cn

 

66

 

2

 zhangqian@swpu.edu.cn  

 

67

 

3

 jzhang@swpu.edu.cn  

 

68

 

1

 471154493@qq.com  

 

69

 

4

 meng.zhang@swpu.edu.cn  

 

70

张春梅

2

 385322734@qq.com  

 

71

张德芬

3

 574285778@qq.com  

 

72

张凤英

3

 zhangfy@swpu.edu.cn  

 

73

张瑞阳

3

 ryzhang@swpu.edu.cn  

 

74

张晓燕

1

 yan961220@163.com  

 

75

章文峰

3

 wfzhang@mail.ustc.edu.cn  

 

76

赵春霞

3

 polychem@swpu.edu.cn  

 

77

 

4

 mr.zhouming@163.com  

 

78

 

2

 song_zhou889@163.com  

 

79

 

4

 yzhou44@126.com  

 

80

周利华

1

 lhzhousc@163.com  

 

81

陈靖禹

1

 jingyu.chen@swpu.edu.cn  

 

82

 

1

 253755729@qq.com  

 

83

谢芋江

1

 276468838@qq.com  

 

84

严继康

2

 yanjk@swpu.edu.cn  

 

85

周培山

1

 361952353@qq.com  

 

86

曹玥晗

1

yhcao419@163.com

新增

87

李  东

1

dongli@swpu.edu.cn  

新增

88

马心语

1

mxy0223@foxmail.com

新增

89

武  斌

1

  kohnkaka_2005@sina.com

新增

90

西宇辰

1

 xycsony3@126.com

新增

91

张学忠

1

 xuezhongzhang@swpu.edu.cn  

新增

92

周映竹

1

yingzhu0508@hotmail.com

新增

93

黄浩然

1

  HuangHaoran0805@163.com

新增

 

新能源与材料bb平台狼堡

bb平台狼堡328

 

上一条:西南石油大学新能源与材料bb平台狼堡bb平台狼堡年科研经费博士研究生专项招生计划实施细则 下一条:?bb平台狼堡公布bb平台狼堡年材料科学与工程学科硕士研究生导师(交叉学科)招生名额的通知

关闭

版权所有 西南石油大学新能源与材料bb平台狼堡 bb平台狼堡地址:四川省成都市新都区新都大道8号 联系电话:028-83037406 邮编:610500

bb平台狼堡(韩城)有限公司